//cdncn.goodao.net/haitianamino/45cacdf5.jpg

कम्पुन्ड अमीनो एसिड

 • L-Arginine alpha-Ketoglutarate

  L-Arginine अल्फा- Ketoglutarate

  उत्पादन: L-Arginine अल्फा- Ketoglutarate

  क्यास नम्बर: १8585856-१-18-१।

  मानक: युएसपी

  प्रकार्य र अनुप्रयोग: शरीरलाई सुदृढ पार्न प्रयोग।

  प्याकेजि:: २k किलोग्राम / झोला (ड्रम), अन्य आवश्यक अनुसार

  MOQ:२k किलोग्राम

  शेल्फ जीवन: दुई बर्ष

 • L-Arginine-L-Aspartate

  L-Arginine-L-Aspartate

  उत्पादन: L-Arginine अल्फा- Ketoglutarate

  क्यास नम्बर: १8585856-१-18-१।

  मानक: युएसपी

  प्रकार्य र अनुप्रयोग: शरीरलाई सुदृढ पार्न प्रयोग।

  प्याकेजि:: २k किलोग्राम / झोला (ड्रम), अन्य आवश्यक अनुसार

  MOQ:२k किलोग्राम

  शेल्फ जीवन: दुई बर्ष

 • L-Citrulline -DL-Malate1:1

  L-Citrulline -DL-Malate1: १

  उत्पादन: L-Citrulline -DL-Malate1: १

  क्यास नम्बर: 9 54 40 -०-97-।

  मानक: इन-हाउस

  प्रकार्य र अनुप्रयोग: मानव शरीर बृद्धि पूरक, खेल पूरक, आदि

  प्याकेजि:: २k किलोग्राम / झोला (ड्रम), अन्य आवश्यक अनुसार

  MOQ:२k किलोग्राम

  शेल्फ जीवन: दुई बर्ष

 • L-Citrulline -DL-Malate2:1

  L-Citrulline -DL-Malate2: १

  उत्पादन: L-Citrulline -DL-Malate2: १

  क्यास नम्बर: 9 54 40 -०-97-।

  मानक: इन-हाउस

  प्रकार्य र अनुप्रयोग: मानव शरीर बृद्धि पूरक, खेल पूरक, आदि

  प्याकेजि:: २k किलोग्राम / झोला (ड्रम), अन्य आवश्यक अनुसार

  MOQ:२k किलोग्राम

  शेल्फ जीवन: दुई बर्ष

 • L-Lysine-L-Aspartate

  L-Lysine-L-Aspartate

  उत्पादन: L-Lysine-L-Aspartate

  क्यास नम्बर: २3434348--3२-।

  मानक: AJI

  प्रकार्य र अनुप्रयोग: एमिनो एसिड forfiieretc

  प्याकेजि:: २k किलोग्राम / झोला (ड्रम), अन्य आवश्यक अनुसार

  MOQ:२k किलोग्राम

  शेल्फ जीवन: दुई बर्ष

 • L-Ornithine-L-Aspartate

  L-Ornithine-L-Aspartate

  उत्पादन: L-Ornithine-L-Aspartate

  CAS No .: 3230-94-2

  मानक: AJI

  प्रकार्य र अनुप्रयोग: सिरोसिस, को लागी पौष्टिक पूरक

  प्याकेजि:: २k किलोग्राम / झोला (ड्रम), अन्य आवश्यक अनुसार

  MOQ:२k किलोग्राम

  शेल्फ जीवन: दुई बर्ष

 • L-Ornithine Alpha Ketoglutarate

  L-Ornithine Alpha Ketoglutarate

  उत्पादन: L-Ornithine Alpha Ketoglutarate

  क्यास नम्बर: 44१4444--4२--3

  मानक: इन-हाउस

  प्रकार्य र अनुप्रयोग: खेल स्वास्थ्य र शारीरिक फिटनेस, आदि

  प्याकेजि:: २k किलोग्राम / झोला (ड्रम), अन्य आवश्यक अनुसार

  MOQ:२k किलोग्राम

  शेल्फ जीवन: दुई बर्ष